Axmar bruk

Vid kusten, alldeles invid gränsen mot Hälsingland ligger Axmar bruk med sin mäktiga hytta, pittoreska herrgårdspark och fascinerande undervattensmiljö.

Bruket grundades 1671, förstördes av ryska trupper 1721, men byggdes snabbt upp igen av brukets energiska ägare i 58 år, professorskan Brita Behm eller ”Järn-Britta”. Den hytta vi kan se idag är från 1860-talet. Då uppfördes ett nytt stort järnverk med masugn, smedja och valsverk – en för sin tid mycket modern anläggning. Men teknikutvecklingen var snabb under slutet av 1800-talet, järnverket blev hopplöst föråldrat och lades ned 1927. På 1940-talet användes hyttan en tid för tjärframställning. Nu står den kvar som ett ståtligt monument från industriepoken.

Till bruket hörde också en herrgård med park och lusthus. Efter en tids förfall sprängdes herrgården 1970, men parken med sina gamla träd finns kvar och erbjuder fina promenader under alla tider på året. På en udde i bruksdammen står ett trevligt litet lusthus i nygotisk stil. På en udde i bruksdammen står ett trevligt litet lusthus i nygotisk stil. Idag ägs hyttan, slottsparken med byggnader och hamnen med de två magasinen av Föreningen Hyttan som med ideella krafter utvecklar verksamheten vid bruket.

I vattnet utanför bruket finns en kulturmiljö som är av ett annat slag än den på land. Här finns ett tiotal vrak efter pråmar och segelfartyg som har utrangerats och sänkts, men även andra spår, lastningsanordningar och ballastplatser och produkter från bruket: tackjärn och stångjärn som tappats i vattnet vid omlastningarna. Det mesta ligger mycket grunt och kan ses från ytan vid klar sikt. Allt detta berättar om sjöfartens betydelse för bruket. Malmen och andra råvaror fraktades hit med båt – och allt färdigt järn skeppades ut. Från början kunde fartygen lägga till vid kaj för lastning och lossning, men under 1700-talet, i takt med att båtarna blev större och landhöjningen gjorde hamnen grundare, övergick man till att ankra upp ute i fjärden och frakta ut järnet på pråmar.

Ta den gamla kustvägen till Axmar bruk, det är värt en omväg – inte minst för ett besök på den trevliga Axmarbrygga havskrog, som inrymts i ett av slaggstensmagasinen i hamnen.
 

Klicka för stor karta


Öppettider

Parkområdet
Är tillgängligt för besök på egen hand året om.

Hyttan
Öppen sommartid.

Gula Huset
Öppet sommartid.

Bläckhornet
Öppet sommartid.


Hitta hit

N 61° 2,683' E 17° 8,662'

Axmar bruk ligger cirka 50 km norr om Gävle, 6 km norr om Axmarby. Avfarten till Axmarby är skyltad från E4:an.


Tillgänglighet

Bra framkomlighet i parken och hamnen. Hyttan går att besöka, men där finns trappor och nivåskillnader.


Hemsida

www.axmarbruk.se

www.axmarbluepark.se


Kontakt

Föreningen Hyttan
Ebbe Lundqvist

Telefon: 0297-20391
Mobil: 070-691 55 06
E-post: ebbe@axmarbruk.se