Bodås gruva

I Torsåkerstrakten finns gott om lämningar från äldre tiders gruvdrift. Järngruvan i Bodås har däremot inte så många år på nacken. Malmbrytningen startade på 1850-talet, men lades ner redan efter några decennier. På 1930-talet återupptogs brytningen av Sandvikens Jernverks AB. Nu togs gruvan i bruk på allvar och en ny, för sin tid mycket modern gruvanläggning var klar 1943.

Gruvlaven och de andra byggnaderna ovan jord är uppförda i tidstypisk funkisstil. Laven med sina 47 m är en av de högsta i Sverige. Centralschaktet var 435 meter djupt. Som mest hade gruvan 150 anställda och den gav cirka 100 000 ton malm årligen. Driften pågick fram till 1973 – då var all malm uppbruten.

Vid gruvan fanns också ett anrikningsverk där malmen krossades till slig och gråberget sorterades bort. I ett kulsinterverk vidareförädlades sligen till små kulor som var lättare att smälta ner.

Efter nedläggningen vattenfylldes större delen av gruvan. Resterande delar användes till början av 1990-talet av Sandvik AB för att testa borrstål och därefter som champinjonodling.

Idag erbjuder Bodåsgruvan en whiskyupplevelse som går på djupet. Närmare bestämt 50 meter under markytan. Mackmyra Svensk Whisky använder gruvan som whiskylager. Här kan du som fatägare följa hur whiskyn mognar.
 
 

Klicka för stor karta


Öppettider

Gruvområdet
Är tillgängligt för besök på egen hand året om. Informationstavla finns vid gruvan.Gruvan
Ägare av whiskytunnor kan boka en visning hela året.


Hitta hit

N 60° 25,306' E 16° 27,384'

Bodås gruva ligger längs väg 68, söder om Torsåker.


Tillgänglighet

-


Hemsida

www.mackmyra.se


Kontakt

E-post: info@mackmyra.se