Fornvigravfältet

Fornvigravfältet ligger idylliskt och lugnt vid Bysjön utanför Ockelbo. Men för 1200 år sedan var det liv och rörelse här. Platsen var ett lokalt centrum där stormannen som styrde i trakten bodde på sin gård. Här dyrkade de sina asagudar. Hit samlades järn in från gårdarna runt omkring och såldes vidare till Mälardalen.

Även i själva Vi har man framställt järn. När du går omkring på gravfältet kan du se stora mängder järnslagg ligga i markytan. Gravarna är också byggda av slagg.

Idag får du ta fantasin till hjälp för att föreställa dig hur det såg ut i det forntida Vi. En rad rykande järnugnar med bälgar som pyser. Ett långhus med en härd där någon lagar mat. Förfäderna som vilar i gravhögarna kring huset. Ridhästar som stampar och fnyser. Kor och får som betar. Blommande ängar och åkrar där man odlade korn.

Några hundra år senare flyttar byn längre söderut längs stranden. Kullen lämnas öde. Nya hus byggs och de nya åkrarna börjar bearbetas med den nyuppfunna plogen. Idag är det bara vikingarnas gröna högar och som visar att Fornvi en gång var en viktig plats.

 

Klicka för stor karta


Öppettider

Platsen är tillgänglig för besök på egen hand året om.


Hitta hit

N 60° 53,631' E 16° 41,893'

Från väg 272, Tidernas väg, kör du in södra avfarten till Ockelbo. Sväng vänster vid Ockelbo kyrka. Efter 1 km finns en skylthänvisning till gravfältet.


Tillgänglighet  

Bilväg går fram till gravfältet.


Hemsida
-


Kontakt

Ockelbo Turistbyrå
Stationsgatan 23
816 30 OCKELBO

Telefon: 0297-555 55
E-post: turism@ockelbo.se
 


Sevärt i närheten!

Wij Trädgårdar

Wij Valsverk