Näsbyuddens gravfält

Under vikingatiden låg ett av Gästriklands viktigaste områden runt Näsbysjön. Här har människor bott åtminstone sedan 400-talet efter år 0. De talrika resterna efter järnframställning visar att de till en del livnärt sig på detta. De försörjde sig också på jordbruk, jakt, fångst och skogsbruk.

Vid Näsbygravfältet har arkeologerna gjort fynd som tyder på att här fanns en boplats med en eller två gårdar. Gravarna omgärdade husen. De tidigaste gravarna kom troligen till under 600-talet efter år 0. Fynd av en vågskål visar att de människor som bodde här sysslade med handel, och att de var välbärgade.

De döda brändes på bål tillsammans med husdjur och personliga tillhörigheter – pärlor, smycken, vapen och husgeråd. Sedan byggde man en hög över gravgömman. I Gästrikland bestod högen ofta av ren järnslagg. Vikingarna vördade sina "ättehögar" och de förfäder som låg begravda i dem.

När arkeologerna daterar och tolkar en grav gräver de först ut halva graven för att få fram en genomskärning. Då blir det lättare att se hur graven är uppbyggd. Kol- och benrester och föremål man hittar jämförs med fynd från andra håll. Av benresterna kan man utläsa den dödes kön, ålder och eventuella sjukdomar. Och hittar man järnslagg i gravarna – som här – är det ett bevis på att Gästrikland redan vid denna tid var ett Järnrike.

 

Klicka för stor karta


Öppettider

Platsen är tillgänglig för besök på egen hand året om.

Hitta hit
 
N 60° 34,626' E 16° 33,291'

Näsbyuddens gravfält ligger längs vägen mot Hammarby, ca 2 km från riksväg 80 i Storvik.

Tillgänglighet  rullstol.jpg
 
Bilväg ända fram till gravfältet.

Hemsida

-

Kontakt
 
Sandvikens Turistbyrå
Telefon: 026-24 13 80, 026-25 16 01
E-post: sandviken.turism@sandviken.se