Stålstaden Hofors och Hofors hembygdsgård

Hofors är sevärt! Ortens långa industrihistoria har lämnat spår överallt på stan.

På Storgatan intill industriområdet finns en av Hofors bruks arbetarkaserner från 1870-talet bevarad och iordningställd som hembygdsgård. Här kan du se hur det var hemma hos en bruksarbetarfamilj i slutet av 1800-talet, på 1920-talet på 1950-talet och på 1980-talet.

Huset innehåller också hembygdsföreningens samlingar och arkiv, flera utställningar om bygdens historia och folkrörelser och en stor fotosamling. Här finns även ett minnesrum över Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, Kerstin Hesselgren, född i Hofors 1872.

På andra sidan av Storgatan finns ett område som är ett måste för den arkitekturintresserade. 1916, samma år som SKF köpte Hofors bruk, engagerade företaget arkitekten Cyrillus Johansson för att rita nya bruksbostäder med målet att förbättra boendestandarden. De första husen på Synargatan påminde om de tidigare arbetarkasernerna i utformning och planlösningar, även om bostäderna gjordes mer privata.

Under nästa etapp, åren 1918-21, byggdes sammanlagt 35 arbetar- och tjänstemannabostäder runt Östra och Västra Parkgatan, Bergsgatan och Skolgatan. Nu utvecklades boendet avsevärt, tanken om det egna hemmet och ökad social standard var ledorden. Den arkitektoniska stilen är nyklassicism – 1920-talets modestil. Området är planerat som en trädgårdsstad med engelska förebilder. Den öppna parkytan Kilen i mitten, med sina träd och buskar, var samlingspunkten för alla barn i kvarteren. Här träffades man och lekte och spelade fotboll.

1952 uppförde SKF fyra hyreshus längs Synargatan. De ser inte mycket ut för världen, men är faktiskt något av ett experiment. De är byggda av prefabricerade betongelement vilket var ett helt nytt sätt att bygga. Det var först under miljonprogrammet i mitten av 1960-talet som elementbyggandet slog igenom på allvar.

 

Klicka för stor karta


Öppettider

Stålstaden Hofors
Är tillgängligt för besök på egen hand året om.

Hofors hembygdsgård
Håller öppet på helgerna under sommaren, läs mer på www.hoforshembygdsforening.se

 

Aktiviteter
-
 
Entréavgifter
 
Visning av hembygdsgården: 50 kr.

Hitta hit

N 60° 32, 822' E 16° 17,354'

Hembygdsgården ligger på Storgatan 15, cirka 500 m norr om rondellen vid riksväg 80. Fortsätt vidare på Storgatan, så kommer du så småningom till bruksparken och vägen ner till herrgården och brukskontoret.

 
Tillgänglighet  rullstol.jpg

Hembygdsgården är svårtillgänglig (trappor).

Hemsida
 
www.hofors.se
www.hoforshembygdsforening.se


Kontakt

Hofors hembygdsförening
Telefon: 0290-24610
E-post: info@hoforshembygdsforening.se