Sörbygravfältet

Sörbygravfältet ligger vackert på Enköpingsåsen strax söder om Årsunda kyrka. Det är länets största gravfält från yngre järnålder med nära hundra gravhögar och stensättningar. Rakt över fältet går väg 272, Tidernas väg. Vägen är lika gammal som gravfältet och fungerade som handelsväg ned mot Mälardalen. I den medeltida kyrkan finns en fin runsten med bildmotiv ur Sigurdsagan.

De arkeologiska fynden visar att gravfältet troligen anlades under 600-700-talet efter år 0. Vid den tiden lades rika, förgyllda fynd i gravarna. Gravfältet var kopplat till en eller flera gårdar vilka är borta idag. Som på alla gravfält från yngre järnålder i våra trakter är också järnet och järnslaggen mycket framträdande. Troligtvis har människorna här redan på 600-talet skapat en förmögenhet genom sin kunskap om järnframställning och smide. Även kultutövningen var knuten till järnet.

Gästriklands vikingatida invånare var skickliga på att producera järn och smidesprodukter. Årsunda var på 900-1000-talet ett av flera centrum för järnframställningen i Gästrikland. Järnet har bland annat gått till Mälardalen och vidare ned mot kontinenten. En del hamnade också som statusfynd i gravar. Stoltheten över det inhemska järnet måste ha varit stor.

 

Klicka för stor karta


Öppettider

Platsen är tillgänglig för besök på egen hand året om.


Hitta hit

N 60° 31,838' E 16° 44,615'

Sörbygravfältet ligger vid väg 272, Tidernas väg, på åsen strax söder om Årsunda kyrka, ca 16 km söder om Sandviken.

 

Tillgänglighet  rullstol.jpg

Bilväg går fram till gravfältet.

Hemsida

www.arsundaviking.se

Kontakt

Årsunda Viking
Telefon: 026-29 01 16
E-post: info@arsundaviking.se