Wij valsverk

Strax söder om Ockelbo centrum och på gångavstånd från Wij Trädgårdar, ligger det fina industriminnet Wij valsverk.

Vid Wij säteri anlades 1797 en stångjärnssmedja där tackjärn från Åbrons masugn förädlades. Bruket ingick i Ockelboverken som var det mest framgångsrika bruksföretaget i Gästrikland på 1700-talet, med verksamhet på flera platser i norra Gästrikland och södra Hälsingland.

Efter det att smedjan brann ner 1860 uppfördes en lancashiresmedja på platsen. Den byggnad vi ser idag kom till åren 1884-85 då anläggningen byggdes ut och verksamheten utvecklades. På 1800-talet hade man utvecklat nya metoder för att valsa stål. I Wij installerades först ett mediumvalsverk som i början av 1900-talet kompletterades med ett finvalsverk. Det valsade stålet såldes till bland andra Gillette i Tyskland för tillverkning av rakblad. Verksamheten på Wij lades ner 1933. Anläggningen lämnades kvar orörd. I mitten av 1980-talet togs byggnaden över av Stiftelsen Wij valsverk. Idag är byggnaden ett unikt och levande industrimuseum.

Varje år arrangeras högklassiga konstutställningar i valsverket.

I närheten av valsverket finns mycket att se: Wij herrgård och Wij Trädgårdar, bruksarbetarbostäderna, stationshuset och andra lämningar av den järnväg som en gång band ihop Ockelboverkens anläggningar med hamnen Norrsundet vid Östersjön. Nuvarande museibanan, Jädraås-Tallås järnväg, är en rest av denna järnväg.

Nere vid Bysjön breder det stora Fornvigravfältet ut sig. Här har arkeologerna hittat rester av bebyggelse och spår av järnframställning från vikingatiden. Vid sjön ligger också Ockelbo hembygdsgård, Pålsgården.

Ockelbo är trevligt att besöka. Titta in i den ståtliga kyrkan, promenera längs huvudgatan och upplev en trivsam småstadskänsla med bevarad bebyggelse från tidigt 1900-tal.

 

 Klicka för stor karta


Öppettider
-

 

Entréavgifter

Se www.wij.se.

Hitta hit

N 60° 53,058' E 16° 42,390'

Från väg 272, Tidernas väg, kör du in södra infarten till Ockelbo och följer skyltningen.

Tillgänglighet  

Relativt lättillgängligt.

Hemsida

www.wij.se

Kontakt

Telefon: 0297-40242, 0297-55420