Vintern - slakta och slöjda


Under vintern kunde man inte så eller skörda men då tog man ofta hand om det man skördat.

Höet drogs hem på slädar
Man hade slagit hö på ängarna och lagt i ängsladorna. På vintern drogs det hem på slädar som gled lätt på snön. Arbetet kunde vara tungt ändå om man inte hade en häst som drog det tunga lasset.

Slakten
På hösten och vintern skulle man slakta. Får och oxar slaktades i oktober medan grisar slaktades strax före jul. Det var en delikatess att ha färskt kött till julfirandet.

Hantverk i svagt ljus
Dagarna var korta och när solen gått ner var det inte ovanligt att man gick till sängs tidigt på kvällen. Man hade ofta inget bra ljus i stugan och det var inte sunt att sitta och arbeta i det svaga ljuset. Männen lagade redskap och slöjdade. Kvinnorna spann och vävde.

Frakter på vinterföre
Nu fraktade man kol och malm på hästdragna slädar till masugnen.Vinterföre underlättade och gjorde i många fall de tunga transporterna möjliga. Stångjärnet skulle också transporteras till staden. Man fraktar ved till hyttan och förbereder för rostningen av malmen.

 
Hösläde
Ill: William Eriksson
Hösläde. Man drog höet på slädar från ängslador. Ibland använde man häst men lika ofta drog man kälken själv och det var ett tungt arbete