Hur ser ett järnbruk ut?

Lär dig hur ett bruk är uppbyggt genom att följa vår beskrivning av Gysinge bruk.

Vy över Gysinge bruk

Bilden visar Gysinge bruk i södra Gästrikland. Här kan du se hur ett järnbruk ser ut. Ett järnbruk är en industrianläggning där man framställer järn ur malm och sedan bearbetar järnet till föremål eller råvara.

Byggnaderna på Gysinge bruk är placerade i tre områden, åtskilda av häckar och planterade alléer, som var populärt förr. Det är smedernas bostadsområde, arbetsplatsen med hyttorna och smedjorna samt herrgården för brukspatronen.

Här följer en genomgång av Gysinge bruk:

1. Ladugårdar och vagnslider
Ladugårdarna byggdes för brukets arbetare 1829 och 1830. Vagnslidret uppfördes 1835.

2. Värdshuset Gysinge värdshus och skjutsstation
Husen uppfördes 1784 för kolkörare och resande.

3. Arbetarbostäder
Arbetarbostäderna längs bruksgatan uppfördes vid olika tillfällen men putsades på 1860. Till bostaden hörde även ladugård, vedbod, jordkällare och trädgård.

4. Bagarstuga
Längs bruksgatan fanns två byggnader som båda inrymde en bagarstuga och tvättstuga.

5. Orangeriet
Det nuvarande orangeriet byggdes 1790. Det lilla klocktornet på orangeriets tak är det enda som återstår av Gysinges första herrgård, ett gult träslott från 1750-talet. Här fanns vinterträdgård och krukväxtodling. Intill låg växthus för vindruvor och persikor samt förökning av plantor.

6. Herrgård
År 1832 påbörjades uppförandet av en ny herrgård och åtta år senare var den klar.

7. Bränneri, sädesmagasin och hushållsbod
Byggnaderna uppfördes under senare delen av 1700-talet. Här kunde de som arbetade på bruket kvittera ut sina varor innan brukshandeln kom till.

8. Kallbadhus
På 1830-talet byggdes det lilla badhuset. Vid älven har även en brygga, omgärdad av plank, funnits.

9. Redskapshus, herrgårdsstall och fähus
Längst ute på udden ligger dessa byggnader som numera används som förråd och utställningslokaler.

10. Hyttbacke
Här fanns tidigare två hammarsmedjor för både tysk- och vallonsmide, masugn, rostugn, manufakturverk för spik, gjuteri samt fyra kolhus. Kvar finns endast ruinen av masugnen, en mulltimmerhytta ombyggd 1822.

11. Krokiga smedjan
Klensmedjan, Krokiga smedjan, uppfördes år 1764. Den förlängdes åt öster på 1800-talet och kom då att inrymma även mekansik verkstad samt snickeriverkstad.

12. Kvarnruin
Endast ruiner finns kvar av ruinen från 1700-talet.

13. Järnbodar
Den gamla järnboden uppfördes 1827 och den nya 1874. I järnbodarna förvarades stångjärnet innan det fraktades vidare till Gävle eller Stockholm.

  Krokiga smedjan och masugnen
  Industriområdet
  Arbetarlänga
  Gysinge herrgård
  Orangeriet