Järnbrukens historia

När byggdes järnbruken och varför var de så viktiga? Läs om Gästriklands järnbruk!


Under 1600-talet växer en ny näring fram i Gästriklands bygder. bergsmännen får konkurrens. Järnbruken växte till små samhällen där det var brukspatronens ord som var lag.