Käll- och litteraturförteckning

Här finns boktips för vidare studier.

Otryckta

Utställningstexter från Länsmuseets Gävleborg utställningar.

 

Tryckta

Andersson, Gillis, Gästrikland och järnet - från järnåldersugnar till global verkstadsindustri. Eget förlag. 2000.

Attman, Artur, Svenskt järn och stål 1800-1914. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 21. 1986.

Berggren, Rut, Den dolda rikedomen - ett bruk och dess historia. Carlssons. 1996.

Beskow, Hans, Högbo bruk. Allhems förlag. 1960.

Furuhagen, Hans, Mercurius och Vulcanus - En krönika om järnet i Sverige. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 32. 1997.

Hult, Jan, m.fl., Svensk teknikhistoria. Gidlunds förlag. 1989.

Johansson, Thomas, Smid själv. ICA bokförlag. 1985.

Järnrikets kataloger och broschyrer.

Rydén, Göran, Hammarlag och hushåll. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 27. 1990.

Schissler, Pehr, Gästrikelands i vissa delar goda och i andra åter förbättring tarvande hushåldning, 1769. Westlund & söner. Gävle 1962.

Tillhagen, Carl-Herman, Järnet och människorna - verklighet och vidskepelse. LTs förlag. 1981.

Åhrman, L.E., Beskrifning öfver provinsen Gestrikland. P. A. Norstedts förlag. 1861.

 

Kartor

Besök Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle!