Jädraås-Tallås järnväg

Den smalspåriga järnvägen mellan Vintjärns järnmalmsgruvor i Dalarna och hamnen i Norrsundet vid Bottenhavet byggdes ut i flera etapper mellan åren 1875-97.

Järnvägen till Jädraås var klar 1881. Den innebar en stor förbättring när det gäller malmtransporterna till hyttan och smedjan vid bruket. Från Jädraås fortsatte järnvägsbygget via Ockelbo ut till Norrsundet, där järn, timmer och sågade trävaror skeppades ut till köpare i Sverige och utomlands. Efter brukets nedläggning på 1930-talet användes järnvägen för timmertransporter till Norrsundet. Persontrafiken avvecklades 1959 och all tågtrafik 1970.

Museisällskapet Jädraås-Tallås järnväg har bevarat sex kilometer av den gamla järnvägen. Under sommaren kör man ånglokståg mellan Jädraås och Svartbäcken Nedre. Tågresan är en mycket angenäm upplevelse, där tidsenligt klädd järnvägspersonal bidrar till den gemytliga atmosfären.

Till museijärnvägen hör också den genuina miljön med stationshus, lokstallar, vattentorn och verkstäder. Föreningen har fem ånglok, en ångvagn och ett tjugotal personvagnar från 1882 och framåt. Fordonen kommer både härifrån och från andra banor med liknande typ av trafik. I förrådsbyggnaden finns dessutom en dock- och prylutställning, en modellkammare och en liten utställning om träkolning.

 

Klicka för stor karta


Öppettider

12 juni-28 augusti 2016
Ångtåg från Jädraås söndagar:
Kl 11.00, 11.55 (ej 12 och 19 juni)
Kl 12.50, 13.45 (ej 12 och 19 juni) 
Kl 14.35.

Grupper
Beställningstrafik för grupper maj-september. Information och bokning av grupper: info@jtj.org

Aktiviteter
Stora Tåghelgen 23-24 juli
Kvällstrafik med ångtåg i fotogenlampans sken 20 augusti.

Entréavgifter
Se www.jtj.org

Hitta hit

N 60° 50,520' E 16° 28,214'

Från Sandviken och Kungsgården, kör mot Järbo och Kungsberget och därifrån vidare till Jädraås. Från Ockelbo, väg 272 söderut, avtagsväg västerut mot Jädraås.

 Tillgänglighet  rullstol.jpg
Begränsad tillgänglighet för rullstolsburna besökare.

Hemsida

www.jtj.org 

Kontakt

Telefon: 0297-453 95
E-post: info@jtj.org