Cardiff
 


Så här berättar en flicka, Sarah Gooder. Hon är åtta år.

I'm a trapper in the Gawber pit. It does not tire me, but I have to trap without a light and I'm scared. I go at four and sometimes half past three in the morning, and come out at five and half past. I never go to sleep. Sometimes I sing when I've light, but not in the dark; I dare not sing then. I don't like being in the pit. I am very sleepy when I go sometimes in the morning. I go to Sunday-schools and read Reading made Easy. ... I would like to be at school far better than in the pit.

Här är en fri översättning:

Jag är kolbärare i Gawbers kolgruva. Jag blir inte trött av det men jag hämtar kolet utan något ljus alls och jag är rädd. Jag går till arbetet vid fyra, ibland vid halv fyra på morgonen och kommer hem vid halv sex. Jag somnar aldrig. Ibland sjunger jag när jag har ljus, men inte i mörkret, då vågar jag inte sjunga. Jag tycker inte om att vara i kolgruvan. Jag är mycket trött när jag går dit på morgonen. Jag går i söndagsskola och läser Reading made Easy [ungefär Lätt läsning] Jag vill mycket hellre vara i skolan än i kolgruvan.