Konsten och Järnriket

De konstverk som kan förknippas med våra bruk är oftast ett slags landskapsporträtt. Bruksägaren har beställt en målning som visar herrgårdsmiljön i en ganska idyllisk omgivning. Det är sällan man mer än skymtar den sotiga, smutsiga industrin och arbetarnas bostäder som egentligen utgjorde grunden till industrin.

Det fanns flera olika konstnärer som utförde den här typen av beställningsarbeten. Den kände arkitekten Ferdinand Boberg, som bland annat ritat Gävle brandstation, målade ett stort antal akvareller från olika miljöer. Han reste från 1915 med sin hustru Anna genom Sverige och dokumenterade tillsammans med andra äldre byggnader även många järnbruk. I hans bilder ser vi både verksbyggnader och arbetarbostäder men det speglade redan då en gången tid.

Tolvfors bruk, akvarell av Ferdinand Boberg

Tolvfors bruk, akvarell av Ferdinand Boberg

Gysinge bruk, akvarell av Ferdinand Boberg

Gysinge bruk, akvarell av Ferdinand Boberg

Högbo bruk

Högbo bruk

Tolvfors bruk

Tolvfors bruk